hem

019

Museiföreningen bevarar och driver det byggnadsminnesmärkta arbetslivsmuseet, Kvarnvikens kvarn. Fabrikör Knut Ljunglöf (snus-kungen) lät bygga kvarnen år 1882. Vi förevisar kvarnen för enskilda grupper och vid de årliga kvarndagarna. För program – evenemang och nyheter, titta på vår programsida. För pågående projekt, se projektsidan. Välkommen som medlem!

Vi kommer under 2017 att ha 4 kvarndagar, 14:e och 28:e maj samt 10:e och 24:e september. Det kommer att finnas nymalet ekologiskt mjöl till försäljning och kaffeservering i kvarnkammaren. Gratis inträde.

Föreningens årsmöte hölls  den 26:e mars i kvarnkammaren.

Kvarnvikens kvarn interiör

Share on Facebook29Pin on Pinterest0Share on Google+1Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Reddit0Email this to someonePrint this page