hem

Museiföreningen bevarar och driver det byggnadsminnesmärkta arbetslivsmuseet, Kvarnvikens kvarn. Fabrikör Knut Ljunglöf (snus-kungen) lät bygga kvarnen år 1882. Vi förevisar kvarnen för enskilda grupper och vid de årliga kvarndagarna. För program – evenemang och nyheter, titta på vår programsida. För pågående projekt, se projektsidan. Välkommen som medlem!

Vi kommer under 2018 att ha 5 kvarndagar, 13 och 27 maj, 26 augusti samt 9 och 23 september. Det kommer att finnas nymalet ekologiskt mjöl till försäljning och kaffeservering i kvarnkammaren. Öppet kl. 11-16. Gratis inträde.

Föreningens årsmöte för 2018 kommer att hållas 8 april kl 15 i kvarnkammaren. Kallelse kommer att skickas till medlemmarna.

Kvarnvikens kvarn interiör