hem

019

Museiföreningen bevarar och driver det byggnadsminnesmärkta arbetslivsmuseet, Kvarnvikens kvarn. Fabrikör Knut Ljunglöf (snus-kungen) lät bygga kvarnen år 1882. Vi förevisar kvarnen för enskilda grupper och vid de årliga kvarndagarna. För program – evenemang och nyheter, titta på vår programsida. För pågående projekt, se projektsidan. Välkommen som medlem!

Vi har under 2016 haft 4 kvarndagar, 2 gånger i maj och 2 gånger i september. Vi har då haft öppet hus med försäljning av nymalet ekologiskt mjöl samt kaffeservering i kvarnkammaren. Kvarndagarna har varit välbesökta.

Kvarnvikens kvarn interiör

Share on Facebook23Pin on Pinterest0Share on Google+1Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Reddit0Email this to someonePrint this page