hem

Museiföreningen bevarar och driver det byggnadsminnesmärkta arbetslivsmuseet, Kvarnvikens kvarn. Fabrikör Knut Ljunglöf lät bygga kvarnen som stod klar i januari 1883. Vi förevisar kvarnen för enskilda grupper och vid de årliga kvarndagarna. För program – evenemang och nyheter, titta på vår programsida. För pågående projekt, se projektsidan. Välkommen som medlem!

Besökarens Guide till Kvarnen hittar du här.

Välkommen att gå med i föreningen och hjälpa till att stödja vår verksamhet. Enklast sker detta genom att betala in årsavgiften 120 kr (150 kr för familj) på vårt pg-konto 487 18 35-7. Var noga med att ange namn och adress samt e-postadress. För nya medlemmar som betalar sin första medlemsavgift efter 1 september gäller första avgiften även för året därpå.

Vi kommer under sommar och höst 2018 att ha tre ytterligare kvarndagar, 26 augusti samt 9 och 23 september (vi hade två i maj). Det kommer att finnas nymalet ekologiskt mjöl till försäljning och kaffeservering i kvarnkammaren. Öppet kl. 11-16. Gratis inträde.

Föreningens årsmöte för 2018 hölls den 8 april kl 15 i kvarnkammaren. 16 medlemmar deltog.