Föremål

Föremål

Förutom maskiner och utrusning i kvarnen, magasinet och sågen (som ingår i museet) finns ett antal föremål i Museets samlingar.

Våg

Namn: Decimalvåg för max. 200 kg. Placerad i kvarnens källarvåning. Används för vägning av större mängd mjöl. Till vågen finns vikter.

Tillverkare: Okänt.

Historik: Kan vara ursprunglig.

Identifikationsnummer:

Trilla kvarnen

Trilla.

Namn: Trilla.

Tillverkare: Okänt.

Historik:

Identifikationsnummer:

Trilla magasinet

Namn: Trilla.

Tillverkare: Okänt.

Historik:

Identifikationsnummer:

Taklampa i kvarnen

Taklampa på ursprunglig plats.

Namn: Taklampa.

Tillverkare: Okänt.

Historik: Förmodligen ursprunglig, och på sin ursprungliga plats. Notera brandskyddet i taket.

Identifikationsnummer:

Slipsten

Slipsten.

Namn: Slipsten.

Tillverkare: Okänt.

Historik:

Identifikationsnummer:

Likare för sten

Verktyg för att ställa seglet på löparen.

Namn: Likare. Används för att ställa seglet på löparen.

Tillverkare:

Historik:

Identifikationsnummer:

Kista

Kista.

Namn: Kista.

Tillverkare:

Historik:

Identifikationsnummer:

Okänt verktyg

Namn: Okänt. Möjligen ett verktyg för hantering av mjöl.

Tillverkare:

Historik:

Identifikationsnummer:

Kista

Kista.

Namn: Kista.

Tillverkare:

Historik:

Identifikationsnummer:

Kista

Kista.

Namn: Kista.

Tillverkare:

Historik:

Identifikationsnummer:

Stenkran

Stenkran.

Namn: Stenkran. Flyttbar kran som används för att lyfta stenar i stenparen.

Tillverkare:

Historik: Förmodligen ursprunglig.

Identifikationsnummer:

Assuransspruta

Assuransspruta (brandspruta).

Namn: Brandspruta, assuransspruta.

Tillverkare:

Historik: Omnämnd i brandförsäkring 1916. Förmodligen krävde försäkringsbolaget att sådan här fanns.

Identifikationsnummer:

Yxa

Namn: Brandyxa.

Tillverkare:

Historik: Omnämnd i brandförsäkring 1916.

Identifikationsnummer:

Slipmaskin

Namn: Slipmaskin.

Tillverkare:

Historik: Kan vara ursprunglig med placering i maskinrummet.

Identifikationsnummer: