föreningen

Museet Kvarnvikens Kvarn & Såg
1984 bildades föreningen som då hette Vällingby Hembygdsgille och det huvudsakliga syftet har varit att återställa och bevara Kvarrnvikens kvarn. Under de första åren ägnades all tid vid kvarnen åt att städa alla utrymmena i byggnaderna. Målet var att kunna sätta kvarnen i drift så en grundlig undersökning av kvarnen och dess utrustning gjordes. Kvarnens senaste mjölnare, Sven Mellström, menade att det var möjligt att dra igång kvarnen men att det skulle innebära mycket arbete. Rören nedanför turbinen slamsögs rena så att vatten utan hinder kunde rinna ner till Mälaren och bäcken från kvarnen rensades från sly. Under denna tid lagades också många av kvarnens maskiner. De togs isär, rengjordes, smordes upp och många mindre trälagningar gjordes. Alla dessa arbeten utfördes av frivillig arbetskraft. Vattenfall bidrog till upprustningen av turbinen och 1989 kördes den för första gången. Sedan dess har årliga kvarndagar anordnats då kvarnen haft öppet hus för allmänheten. Vid dessa tillfällen har förenings medlemmar guidat besökare och berättat och visat hur mjölnarhantverket bedrevs då seklet var ungt.

I juni 1999 gjorde den tillträdande ordföranden Leif Kalén en formell ansökan om byggnadsminnes-förklaring av kvarnen till Länsstyrelsen. Kvarnvikens kvarn blev sedan byggnadsminnesförklarad den 20 maj 2000. Det har sedan dess anslagits medel för restaurering och bevarande av kvarnen. Björn Mellström, hantverksmångsysslare och då vice ordförande, har genom sitt företag fått uppdraget att renovera och restaurera stora delar av kvarnen och tillhörande byggnader. Dessa arbeten har planerats och utförts i samverkan mellan Vällingby Hembygdsgille, Stockholms Stad och Länsstyrelsen i enlighet med de befintliga föreskrifterna för byggnadsminnen. Kvarnvikens kvarn är ett av 160 byggnadsminnen i Stockholms län.

Föreningens logotyp är en stiliserad bild av sågens spånelevator. Våren 2003 kunde vi åter såga upp virke i kvarnens stora cirkelsåg. Sågbyggnaden hade då genomgått en totalrenovering där både tak, golv och sågbänk har renoverats.

Vid årsmötet 2007 beslutades att föreningens namn byts till Museet Kvarnvikens Kvarn & Såg för att tydliggöra vad vi sysslar med.

Föreningen har på senare år fått bidrag, mest från Riksantikvarieämbetet, för fortsatta renoveringar av kvarnen och övriga hus. Just nu, 2016, pågår en ny stor renovering av vattenturbinen. Även fastighetsägaren Stadsholmen har utfört diverse jobb, bl. a. renovering av taken på magasinet och bostadshuset.

En del av texten är referat från den kulturhistoriska dokumentation som sammanställdes 2003 av Lisa Dikman och Maria Thomé.