Kvarnvikens Kvarn funktion

 

Kvarnvikens kvarn i nuvarande form byggdes åren kring 1880. Vi räknar 1882 som invigningsår. Bostadshuset byggdes förmodligen några år före detta. Kvarnen, bostadshuset, dammen och området i övrigt ser vad vi vet ungefär lika ut idag som 1882. Men det har skett förändringar i kvarnens funktion. Och under 1800-talet var det stor omsättning på mjölnare. Olika mjölnare kan ha lagt upp arbetet på olika sätt.

Baserat på de större förändringar som skett, kan vi tala om tre olika epoker.

Kvarnvikens Kvarn I sträcker sig från 1882 till 1900. Kvarnen hade under denna epok 4 stenpar, och turbintuben var av trä. Kvarnen var utrustad med mycket automatik. Säden kunde matas från magasinet och mer eller mindre automatiskt processas genom kvarnen. Mjöl och kli matades sedan tillbaka till magasinet för förpackning. Mjölnarna fungerade snarare som processoperatörer, än som traditionella mjölnare. All denna automatik finns kvar, men vi har inte renoverat alla delar.

Kvarnvikens Kvarn II kallar vi perioden 1900 till nerläggningen 1952. Omkring år 1900 byggs turbintuben om. Den gamla i trä ersätts med en i betong som ligger under marken. Samtidigt ersätts ett stenpar i kvarnen med en valsstol, klämvalsstol och en plansikt. Plansikten är renoverad, dock är klämvalsstol och valsstol ännu inte i körbart skick.

Efter 1952 stod kvarnen still fram till 1984 då föreningen bildades för att åter sätta kvarnen i körbart skick.

Kvarnvikens kvarn III är dagens epok. Kvarnen har fått en ny funktion, nu som industriminne. Idag mal vi i kvarnen på kvarndagar. Volymer är lägre, och vi gör fler sakar manuellt.