Kvarnvikens Kvarn I

 

Kvarnvikens kvarn var ursprungligen en automatiserad processindustri med ett minimum av manuellt arbete. Vi kallar detta för Kvarnvikens Kvarn I, som varade från cirka 1882 – 1900. Genom att ha ett kontinuerligt flöde kan kostnaderna hållas nere, samtidigt som kvaliteten på produkterna blir hög.

Säden levererades till kvarnen med häst och vagn eller med båt, efter skörd. Där lagras den i magasinet i väntan på malning. Malningen skedde allteftersom under året. Från magasinet matades säden in till kvarnen, där den rensades i rensverken. Den rensade säden maldes, och siktades, innan mjöl och eventuellt kli matades tillbaka till magasinet.

Steg för steg beskrivning av Kvarnvikens Kvarn I

1. Säden levereras med häst och vagn till magasinet. Eller så sker transport med båt till bryggan, och därefter med vagn på räls upp till magasinet.

Det gick att få in säden i magasinet på olika sätt. Ett sätt var att tippa säden i inmatningsrännan som finns vid entrén. (Denna är idag förfallen.)

2. Säden lagras i magasinet.

3. Därefter matas säden in till transportören till vänster i bilden. (Transportörerna är skadade och kan idag inte användas.)

Säden matas via transportör från magasinet till kvarnen.

4. Säden kommer in i kvarnen på mellanvåningen, där den rensas i rensverket.

5. Den rensade säden går till triören på bottenvåningen för mer rensning.

6. Därefter fortsätter säden till vindsvåningen för en sista resning i rensverket.

7. Den rensade säden matas från vindsvåningen in till ett av de fyra stenparen som står på mellanvåningen. Ett av de ursprungliga stenparen ersattes omkring år 1900 med en valsstol.

8. Den malda säden, osiktat mjöl, kommer därefter ner på källarvåningen.

9. Om mjölet ska siktas, matas det åter upp på mellanvåningen till en av de tre siktarna.

10. Siktat mjöl och kli matas via transportören tillbaka till magasinet.

I magasinet kommer mjöl och kli i skruvarna till höger, och går sedan vidare med elevatorer upp på vindsvåningen.

11. Mjölet förpackas.

12. Det förpackade mjölet skickas sedan, förmodligen med båt, till försäljning i Stockholm med omnejd.