medlemsinfo

Välkommen att gå med i föreningen och hjälpa till att stödja vår verksamhet. Enklast sker detta genom att betala in årsavgiften 120 kr (150 kr för familj) på vårt pg-konto 487 18 35-7. Var noga med att ange namn och adress. För nya medlemmar som betalar sin första medlemsavgift efter 1 september gäller första avgiften även för året därpå.

Styrelsen 2017

Björn Mellström Ordförande
Stig Eriksson Ledamot
Peter Olofsson Ledamot
 Sten Sörstadius Ledamot
Vakant Ledamot
Sten Frödin Suppleant
Bo Östlund Suppleant
Lars Myrtner Suppleant

Postadress/telefon

Museet Kvarnvikens Kvarn & Såg
c/o Mellström
Box 3014
161 03 Bromma

info@kvarnvikensmuseum.se

IT frågor

Jan-Erik Sebestyén

Share on Facebook0Pin on Pinterest0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Reddit0Email this to someonePrint this page