Pågående och planerade projekt

Turbinen

Museet Kvarnvikens Kvarn & Såg hålls igång av volontärer. Under åren har vi tillsammans genomfört ett stort antal projekt vilket satt kvarnen och sågen i funktion efter flera årtionden av törnrosasömn.

Vi i föreningen är helt beroende av engagerade medlemmar och andra volontärer för våra projekt. Vill du bidra? Kontakta bjorn@kvarnvikensmuseum.se.

Pågående projekt

Renovering av vattenturbinen. Arbetet pågår med att renovera turbinen från 1882 med bidrag från Riksantikvarieämbetet. Turbinen är nu monterad och provkörd, men en del arbeten runt omkring återstår fortfarande.

Förbättring av säkerheten i kvarnen. Arbetet pågår med att förbättra t.ex. remskydd. Bidrag från Riksantikvarieämbetet.

Förbättring av informationen i kvarnen till besökare. Arbetet pågår med att förbättra skyltar mm i kvarnen. Bidrag från Riksantikvarieämbetet

Färdiga projekt

Byte av siktdukar i centrifugalsikten, klart våren 2017.

Renovering av elevatorn till centrifugalsikten, klart våren 2017.

Planerade projekt

Kvarnvikens trädgårdsland – en kvarn har alltid haft trädgårdsodlingar. Under åren har dessa försvunnit. Projektet går ut på att återskapa odlingar och att odla i dessa.

Share on Facebook0Pin on Pinterest0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Reddit0Email this to someonePrint this page