Pågående och planerade projekt

Turbinen

Museet Kvarnvikens Kvarn & Såg hålls igång av volontärer. Under åren har vi tillsammans genomfört ett stort antal projekt vilket satt kvarnen och sågen i funktion efter flera årtionden av törnrosasömn.

Vi i föreningen är helt beroende av engagerade medlemmar och andra volontärer för våra projekt. Vill du bidra? Kontakta bjorn@kvarnvikensmuseum.se.

Pågående projekt

Renovering av vattenturbinen. Arbetet pågår med att renovera turbinen från 1882 med bidrag från Riksantikvarieämbetet.

Förbättring av säkerheten i kvarnen. Arbetet pågår med att förbättra t.ex. remskydd. Bidrag från Riksantikvarieämbetet.

Förbättring av informationen i kvarnen till besökare. Arbetet pågår med att förbättra skyltar mm i kvarnen. Bidrag från Riksantikvarieämbetet.

Arbetet med elevatorn till sikten är i stort sett klart.

Arbetet med byte av siktdukar i sikten är klart.

Planerade projekt

Kvarnvikens trädgårdsland – en kvarn har alltid haft trädgårdsodlingar. Under åren har dessa försvunnit. Projektet går ut på att återskapa odlingar och att odla i dessa.

Share on Facebook0Pin on Pinterest0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Reddit0Email this to someonePrint this page