Utrustningen i kvarnen – Elevator

Överdelen (huvudet) av en elevator uppe på vindsvåningen.

Elevator (skopelevator)

Tillverkare: Eventuellt Bolinders mekaniska verkstad i Stockholm

Inköpt år: Troligen ursprungliga, från 1882

Placering: Det finns elevatorer på flera olika platser i kvarnen, samt i transportröret till spannmålsmagasinet.

Funktion: Elevatorernas uppgift i kvarnen är att transportera säd och malgods från och till olika maskiner i lodrät riktning. De består av: ett huvud, en fot, ett mellanrör, en övre och undre remskiva, en elevatorrem och ett antal skopor.

Bild på en skopa inifrån en elevator.

Material: Stommen till elevatorerna är i trä, skoporna i plåt och transportbanden är av grovt vävd bomull. Skoporna är fastnitade på bomullsbanden med jämna mellanrum.

Funktion: Malgodset kommer in vid foten, lyfts upp av skoporna som sitter på en rem som drar upp malgodset till elevatoms högsta punkt, där de sedan töms på sitt innehåll.

I filmen nedan visas principen för hur en modern elevator fungerar. Elevatorerna i Kvarnvikens kvarn fungerar på samma sätt.

Underhåll och skötsel

Genomförda åtgärder.

Referens

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.