hem

Sågen vid kvarnen i Kvarnviken. 26 mars 1948, klockan 11:50. Foto Åke Blomberg, (CC BY-NC-ND).

Kalender för 2020

På grund av risken för spridning av coronaviruset så har föreningens styrelse beslutat att skjuta på årsmötet till den 3:e maj kl 15. Vi hänvisar till myndigheternas rekommendationer samt även Sveriges Hembygdsförbunds rekommendation.

  • Söndag 3 maj klockan 15:00 – Årsmöte
  • Söndag 3 maj klockan 10:00 – Arbetsdag
  • Söndag 10 maj klockan 11:00-16:00 Öppet hus – Kvarndag
  • Söndag 24 maj klockan 11:00-16:00 Öppet hus – Kvarndag
  • Söndag 30 augusti klockan 11:00-16:00 Öppet hus – Kvarndag
  • Söndag 13 september klockan 11:00-16:00 Öppet hus – Kvarndag
  • Söndag 27 september klockan 11:00-16:00 Öppet hus – Kvarndag

Kontakta oss för information om pågående föreningsaktiviteter.

Vinterns större projekt är renovering av rensmaskiner. Kontakta Björn för mer information. Vi håller också på att montera tyget som Elisabet och Lotta vävt till siktarna.

Renovering av förkrossvalsstol har inletts med att maskinen monterats ner.
Eureka brushing and separating machine. Renoveringsarbete i full gång.
Så här fina blev luckorna med det nya tyget som vävts av Elisabet och Lotta. Sikten är tillverkad av K.H. Kühne & Co som låg i Löbtau, Dresden 1882.

Museiföreningen bevarar och driver det byggnadsminnesmärkta arbetslivsmuseet, Kvarnvikens kvarn. Fabrikör Knut Ljunglöf lät bygga kvarnen som stod klar i januari 1883. Vi visar kvarnen för enskilda grupper och vid de årliga kvarndagarna. För program – evenemang och nyheter, titta på vår programsida. För pågående projekt, se projektsidan. Välkommen som medlem!

Välkommen att gå med i föreningen och hjälpa till att stödja vår verksamhet. Enklast sker detta genom att betala in årsavgiften 150 kr (200 kr för familj) på vårt pg-konto 487 18 35-7. Var noga med att ange namn och adress samt e-postadress. För nya medlemmar som betalar sin första medlemsavgift efter 1 september gäller första avgiften även för året därpå.

Föreningens årsmöte för 2019 hölls den 14 april kl 15 i kvarnkammaren.