Museum Kvarnvikens Kvarn. (C) copyright Alicia Bremberg 2022.
Museum Kvarnvikens Kvarn. (C) Copyright Alicia Bremberg 2022.
Från Konstutställningen 2022.

Program för 2023

  • Söndag 2 april 10:00 – 14:00 Arbetsdag
  • Söndag 2 april 15:00 Årsmöte
  • Söndag 23 april 10:00 – 14:00 Arbetsdag
  • Söndag 14 maj 11:00 – 16:00 Kvarndag
  • Söndag 14 maj 15:00 Start av årets Vävcirkel
  • Söndag 28 maj 11:00 – 16:00 Kvarndag
  • Söndag 27 augusti 11:00 – 16:00 Kvarndag
  • Söndag 10 september 11:00 – 16:00 Kvarndag
  • Söndag 24 september 11:00 – 16:00 Kvarndag

Museiföreningen bevarar och driver det byggnadsminnesmärkta arbetslivsmuseet, Kvarnvikens kvarn. Fabrikör Knut Ljunglöf lät bygga kvarnen som stod klar i januari 1883. Vi visar kvarnen och museet med sina utställningar för enskilda grupper och vid de årliga kvarndagarna. För program – evenemang och nyheter, titta på vår programsida. För pågående projekt, se projektsidan.

Välkommen att gå med i föreningen och hjälpa till att stödja vår verksamhet. Enklast sker detta genom att betala in årsavgiften 150 kr (200 kr för familj) på vårt pg-konto 487 18 35-7. Var noga med att ange namn och adress samt e-postadress. För nya medlemmar som betalar sin första medlemsavgift efter 1 september gäller första avgiften även för året därpå.

Youtube kanal

Se filmer om kvarnen på vår youtube kanal.

Kontakta oss

Maila oss

Facebook

Bli medlem!

Naturkartan

© Copyright 2015-2023 Museet Kvarnvikens Kvarn & Såg
Kanaans väg 53
168 44 BROMMA