hem

Klarblå himmel, strålande sol och många besökare, den 30 augusti 2020..

Kalender för 2020

  • Söndag 27 september klockan 11:00-16:00 Öppet hus – Kvarndag – Sista chansen!

Kontakta oss för information om pågående föreningsaktiviteter. Föreningens verksamhet är beroende av ideella krafter.

  • Pågående större projekt i teknikgruppen är renovering av rensmaskiner och brandsprutan. Kontakta Björn (rensmaskiner) eller Bo (brandsprutan) för mer information.
  • Vävgruppen håller på att planera höstens aktiviteter. Kontakta Elisabet om du är intresserad av vävning.
  • Vi har ett par medlemmar som är intresserade av sågen och sågning. Är du intresserad av sågning, kontakta föreningen.
Renovering av förkrossvalsstol har inletts med att maskinen monterats ner.
Eureka brushing and separating machine. Renoveringsarbete i full gång.
Så här fina blev luckorna med det nya tyget som vävts av Elisabet och Lotta. Sikten är tillverkad av K.H. Kühne & Co som låg i Löbtau, Dresden 1882.

Museiföreningen bevarar och driver det byggnadsminnesmärkta arbetslivsmuseet, Kvarnvikens kvarn. Fabrikör Knut Ljunglöf lät bygga kvarnen som stod klar i januari 1883. Vi visar kvarnen och museet med sina utställningar för enskilda grupper och vid de årliga kvarndagarna. För program – evenemang och nyheter, titta på vår programsida. För pågående projekt, se projektsidan. Välkommen som medlem!

Välkommen att gå med i föreningen och hjälpa till att stödja vår verksamhet. Enklast sker detta genom att betala in årsavgiften 150 kr (200 kr för familj) på vårt pg-konto 487 18 35-7. Var noga med att ange namn och adress samt e-postadress. För nya medlemmar som betalar sin första medlemsavgift efter 1 september gäller första avgiften även för året därpå.

Föreningens årsmöte för 2020 hölls utanför kvarnen den 14 juni kl 15.