Kalender för 2021

  • Årets kvarndagar blir 16 maj, 30 maj, 29 augusti, 12 september och 26 september.
  • Årsmötet kommer att hållas 20 juni klockan 15:00. Vi har valt ett senare datum än normalt på grund av Covid-19. Mötet kan hållas utomhus eller i magasinet vid regn.

Kontakta oss för information om pågående föreningsaktiviteter. Föreningens verksamhet är beroende av ideella krafter.

  • Pågående större projekt i teknikgruppen är renovering av rensmaskiner och brandsprutan. Kontakta Björn (rensmaskiner) eller Bo (brandsprutan) för mer information.
  • Vi har ett par medlemmar som är intresserade av sågen och sågning. Är du intresserad av sågning, kontakta föreningen.
Renovering av förkrossvalsstol har inletts med att maskinen monterats ner.
Eureka brushing and separating machine. Renoveringsarbete i full gång.
Så här fina blev luckorna med det nya tyget som vävts av Elisabet och Lotta. Sikten är tillverkad av K.H. Kühne & Co som låg i Löbtau, Dresden 1882.

Museiföreningen bevarar och driver det byggnadsminnesmärkta arbetslivsmuseet, Kvarnvikens kvarn. Fabrikör Knut Ljunglöf lät bygga kvarnen som stod klar i januari 1883. Vi visar kvarnen och museet med sina utställningar för enskilda grupper och vid de årliga kvarndagarna. För program – evenemang och nyheter, titta på vår programsida. För pågående projekt, se projektsidan. Välkommen som medlem!

Välkommen att gå med i föreningen och hjälpa till att stödja vår verksamhet. Enklast sker detta genom att betala in årsavgiften 150 kr (200 kr för familj) på vårt pg-konto 487 18 35-7. Var noga med att ange namn och adress samt e-postadress. För nya medlemmar som betalar sin första medlemsavgift efter 1 september gäller första avgiften även för året därpå.

Föreningens årsmöte för 2020 hölls utanför kvarnen den 14 juni klockan 15:00.