Nya remmar till elevatorer

Idag blev vi klara med ett projekt i kvarnen, byte av remmarna i elevatorerna till rensverket. Det är 2 remmar med 39 plåtskopor på varje rem, som transporterar upp säden från källaren till vinden när man rensar säden. Jobbet har tagit en dryg månad att färdigställa. De gamla remmarna var slitna och riskerade att gå av, så bytet var nödvändigt för att kunna fortsätta att använda rensverket. Som tur är så finns det fortfarande nya remmar i gammal stil att köpa.

Nya skyltar inne och ute

Ny skylt just uppsatt.

Nya skyltar i Kvarnviken

I helgen satte vi upp nya informationsskyltar utanför kvarnen. Ny text och med QR-kod till hemsidan.

Nya skyltar inne i kvarnen och i spannmålsmagasinet.

Vi har också bytt en del skyltar i kvarnen, och satt upp nya i magasinet. Också en del av dessa har QR-kod med länk. Om man t.ex. står  framför triören och vill veta mer än vad som står på skylten, scannar man QR koden och kommer till informationen om just triören.

Angående hemsidan, så har vi fortsatt lägga till information och bilder om historia, byggnader, maskiner och föremål.

Vi har också gjort en del städarbeten. På nästa kvarndag kommer vi att kunna visa upp ett av eldningsrummen i torkrian, och en liten utställning i magasinet om hur en mjölnarfamilj bodde och levde (när de inte malde mjöl) på 1920- och 30-talen. Vi har fått en del möbler och utrustning skänkt till museet.

Historien om en samhällsomstörtande gjutjärnsspis

J. & C. G. Bolinders, Stockholm. No. 30

De flesta av oss har upplevt hur en enstaka pryl kan förändra våra liv. Jag tänker på den smarta mobilen. En liknande omtumlande ny produkt förändrade livet i Sverige under de sista decennierna på 1800-talet. Gjutjärnsspisen.

Fortsätt läsa ”Historien om en samhällsomstörtande gjutjärnsspis”

Kulturhistorisk dokumentation är nu online

Kvarnvikens kvarn fasad norr, Copyright Lisa Dikman 2003

I juni år 2000 tog Länsstyrelsen i Stockholm beslut om att förklara Kvarnvikens kvarn för byggnadsminne. Beslutet omfattade hela kvarnområdet: kvarndammen och turbintuben, bron, vattenrännan, kvarnbyggnaden, spannmålsmagasinet, transportverket, sågen, torkladan och mjölnarbostaden.

Några år senare (2003) utfördes en byggnadsantikvarisk dokumentation av kvarnen med inriktning på såväl produktion som byggnader. Dokumentation, som utfördes av Lisa Dikman och Maria Thomé, var tänkt att användas av såväl föreningen Museet Kvarnvikens Kvarn & Såg och institutioner inom kulturmiljövård som av en intresserad allmänhet.

Med denna dokumentation som utgångspunkt har vi skapat ett informationsmaterial här på vår hemsida på ett antal sidor. Varje sida dokumenterar en sak, till exempel kvarnbyggnadens portar.

Utformningen följer i stort sätt den ursprungliga av Dikman och Thomé. Vi har uppdaterat beskrivningarna så att de stämmer med dagens situation. Dikman och Thomé avgränsade sitt arbete till att lägga tyngdpunkten på kvarnbyggnaden med dess utrustning. Övriga byggnader och delar av anläggningen beskrevs endast kortfattat. Föreningen har för avsikt att komplettera dokumentationen av övriga delar.

Vi kommer fortsättningsvis dokumentera föreningens planer, underhåll och skötsel på dessa sidor.

I arbetet med att lägga upp de här sidorna kan det smugit sig in en del fel. Jag har enbart haft tillgång till rapporten på papper. Denna har jag OCR skannat, en process som inte alltid blir korrekt. Jag är ansvarig för alla fel, och tar tacksamt emot påpekande om allt från stavfel till faktafel: jan-erik@kvarnvikensmuseum.se.

Stort tack till Lisa Dikman och Maria Thomé.

Byggnader

Maskiner och utrustning

Kvarnvikens kvarn fasad öster Copyright Lisa Dikman 2003