Ur arkiven – Bertel Hast minns sin barndom

Vällingby skolhus. 6 augusti 1950 klockan 11:00. Foto: Åke Blomberg (CC BY-NC-ND)

I föreningens tidning Hembygdsnytt nummer 1 år 1987 fanns en artikel om Vällingby / Hässelby i förvandling av Bertel Hast, där Bertel berättar om sin barndom under 1930-, 40- och 50-talen.

Fortsätt läsa ”Ur arkiven – Bertel Hast minns sin barndom”

Organisering av arbetet på en kvarn

Kvarnvikens kvarn är en välbevarad kvarn som var i drift 1883 – 1950. För sin tid var det en ganska liten kvarn. Den hade från början fyra stenpar, tre dubbelsiktar, en porslinsvals och ett komplett rens- och krossverk. Senare byttes ett av stenparen ut mot en dubbel valsstol med tillhörande plansikt. Kvarnen drevs med vattenturbin när vattentillgången var god, annars med reservkraft. Från början en lokomobil, därefter har reservkraften varierat genom åren.

Vi saknar i Museet Kvarnvikens Kvarn & Såg en beskrivningar av hur arbetet i kvarnen organiserades. Det finns dock beskrivningar från andra kvarnar av kvarnarbetare och mjölnare under årtiondena före och efter sekelskiftet 1900. Den mest utförliga beskrivningen vi har är Helmer Solids bok Kvarnarbetarminnen: Skildringar av arbetet vid olika kvarnar 1916 – 1969.

Fortsätt läsa ”Organisering av arbetet på en kvarn”