Utställning om Stockholms första kollektivtrafik

Utställning i museet