Ångbåtslinjer till Kanaan

Ångfartyget Hillersjö. Foto: Okänd (CC PDM). Hillersjö byggdes 1884 och skrotas 1960. Men var är bilden tagen?

Kvarnvikens kvarn ligger bara några tiotal meter från Mälaren. Kvarnen har enligt karta från 1880-talet haft en egen brygga för godstransporter. En kilometer bort fanns Kanaans brygga där passagerarångfartyg stannade under årtiondena före och efter sekelskiftet 1900 på traden Stockholm Brogård.

Trafik med ångfartyg ser ut att ha börjat på denna rutt 1859, men då inte via Hässelby och Blackeberg.

Trafiken till Brogård ser ut att ha kommit igång 1859. Aftonbladet 16 maj 1859.
Nya Dagligt Allehanda 14 maj 1860.

Året efter, 1860, trafikeras Löfstafjärden med ångslupen Bro-Svartsjö via Hillersjö, Lennartnäs, Skå-Edeby, Hesselby och Blackberg. Bro-Svartsjö får enligt uppgift återkommande tekniska problem vilket ger slupen öknamnet ”Bro-Trasig”.

1865 sköts trafiken av ångslupen Stäket, som egentligen är Bro-Svartsjö, men med nytt namn. Nu anges Rödbodtorget som hamn i Stockholm.

Aftonbladet 29 april 1865.

Råcksta gård, som Kvarnviken tillhörde, köptes av Ljunglöf 1872. Han ägde också Skå-Edeby sedan tidigare. Under 1870-talet anges tyvärr inte namnen på stationerna som anlöps. Nu utgår fartygen från Mälartorget. Resan från Brogård till Mälartorget anges till ungefär fyra och en halv timme.

Mälartorget 1904. Foto: Okänd (CC-PDM). Vid kaj ligger Svartsjölandet, Hillersjö, Nya Hillersjö och eventuellt Ekolsund.

År 1875 är det Brage som står för trafiken.

Nya Dagligt Allehanda 7 maj 1875.

Passagerarångfartyget Brage 1905 . Foto: Okänd (CC PDM). Brage byggdes 1870 och skrotades 1922.

Första gången vi har hittat Kanaan som reguljär station är 1879. Rutten är Munkbrohamn i Gamla stan, Ålsten, Kersö, Nockebybro, Gubbkärret, Tyska botten, Blackeberg, Kanaan, Hillersjö, Lennartsnäs med slutstation Brogård.

Aftonbladet 12 maj 1879.

I tidningar på 1880-talet annonserades att ångfartyget Freja utgick varje helgfri dag 14:30 från Munkbrohamnen  i Gamla stan till Brogård. På vägen anlöptes Aunero, Ålsten, Kärsö, Nockeby, Gubbkärret, Tyska botten, Blackeberg, Kanaan, Hesselby, Lamerudd, Kumla, Skå-Edeby, Mörby, Fågelängen och Lennartsnäs. Från Brogård till Stockholm följande dag klockan 4.00 på morgonen.

Freja 1873. Foto: Okänd (CC-PDM). Freja byggdes 1873 och kallades först Wenngarn, senare Södertelge. 1880 blev namnet Freja.

Ett annat fartyg som trafikerade Kanaan var Hillersjö.

Aftonbladet 18 maj 1881.
Aftonbladet 7 maj 1883. Brage avgår varje helgfri dag 15:00 från Munkbrohamnen. Tillbaka dagen efter 4:30.
Nya Dagligt Allehanda 12 april 1887. Nu var det Hillersjö som gick traden till Brogård.
Mälartorget 1920. Foto: Okänd (CC-PDM). Fartyget med namnet Hesselby hette tidigare Hillersjö. Notera hur mycket gods som har kommit eller ska transporteras med fartygen.
ENA II ankommer Berghamns brygga, Hässelby, 8 juni 1952. Foto Oscar Norberg (CC PDM). Fartyget byggdes 1883 och döptes då till Ekolsund. Fick namnet Ena II 1933.

Trafiken till Hällseby fortsatte in på 1950-talet, hur länge Kanaan var en station vet vi inte.