Arkivförteckning – Böcker

1. Livet på landet förr

Zetterberg, Karl (red.) (2010). Livet på landet förr. Arbete & hantverk. 1. uppl. Stockholm: LRF media

2. Munktellmuseet: En historisk beskrivning

Pettersson, Per-Arne (red.) (2011). Munktellmuseet: en historisk beskrivning. Eskilstuna: Munktellmuseet

3. En guide till Friluftsmuseet Gamla Linköping

Knutsson, Titti (2012). En guide till Friluftsmuseet Gamla Linköping. Linköping: Friluftsmuseet Gamla Linköping

4. 3000 år i Grimsta

Sunesson, Ola (1998). 3000 år i Grimsta. Grimsta: Svenska Bostäder

5. Så var det: bilder från 50- och 60-talets Stockholm

Boström, Jan, Hammarström, Tommy & Almquist, Bengt (red.) (1991). Så var det: bilder från 50- och 60-talets Stockholm. Stockholm: Dagens nyheter

6. Lövsta sopstation 1889-1986

Johnsson, Bengt H. F. & Andersson, Lars (2013). Lövsta sopstation 1889-1986: sopstationen som kom att få stor betydelse för sophanteringen i Stockholm och för Hässelbys utveckling. Hässelby: Hässelby hembygdsförening

7. Livet på landet förr

Steen, Håkan (2008). Livet på landet förr: landsbygdens egna bilder från Sverige på 1940-, 50-, 60- och 70-talet. 1. uppl. Stockholm: LRF media
2 stycken exemplar

8. Järnvägen Spånga-Lövsta 1889-1970

Johnsson, Bengt H. F. & Andersson, Lars (2012). Järnvägen Spånga-Lövsta 1889-1970: en järnvägslinje där ångloken dominerade. Hässelby: Hässelby hembygdsförening
2 stycken exemplar

9. Snuskungen

Feurst, Peter, Hildingsson, Patrik & Junhem, Inga (1999). Snuskungen: Ljunglöfs Ettan och det svenska snuset. Stockholm: Tobaksmuseet

10. 100 år med traktorer 30-40

Liljestrand, Bo & Forsrup, Jörgen (2014). 100 år med traktorer 30-40. Eskilstuna: Munktellmuseet

11. Kvarnarbetarminnen

Solid, Helmer (1986). Kvarnarbetarminnen: skildring av arbetet vid olika kvarnar 1916-1969. Stockholm: Nordiska museet

12. Lokomobiler från Munktells mek. verkstads AB

Blom, Tore (1982). Lokomobiler från Munktells mek. verkstads AB. Götene: Rubens maskinhistoriska saml.

13. Med ångbåt från land till stad

Rydberg, Lennart (2016). Med ångbåt från land till stad: ångbåtslinjer i Mälardalens jordbruksområden 1860-1950. Stockholm: Stockholmia

14. Kvarnteknisk lärobok

Enbart i arkiv

Fischer, Bernhard (1935). Kvarnteknisk lärobok. Stockholm: Allmänna pressbolaget

15. Handbok i kvarnindustrien

Enbart i arkiv

Jensen, Ferd (1893). Handbok i kvarnindustrien.: Utg. af Malmö franska kvarnstensfabrik. Göteborg:

16. Bromma hembygdsförenings årsskrift. (1964)

Enbart i arkiv

Bromma hembygdsförenings årsskrift. (1964). Bromma: Bromma hembygdsförening

17. Bromma hembygdsförenings årsskrift. (1948)

Enbart i arkiv

Bromma hembygdsförenings årsskrift. (1948). Bromma: Bromma hembygdsförening

18. Spånga sockens historia

Staf, Nils (red.) (1966). Spånga sockens historia. [Stockholm]: [Stadsarkivet]

Tillgänglig på Internet: http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5000&search=(IPTC187%20contains(SSMB_0004894_01_))

19. James Leffel´s Improved Turbine Water Wheel

Enbart i arkiv

James Leffel´s Improved Turbine Water Wheel. Springfield, Ohio. (1883).

Reprinted by The society for the preservation of old mills, (1988)

20. Ångbåtskarta

Enbart i arkiv

Eurén, D. M. (1886-1892). Ångbåtskarta öfver Stockholms omgifningar: Mälarsidan.

21. Staden i skogen

Westberg, Tomas Zackarias (2011). Staden i skogen: bilder och berättelser från Blackeberg. 1. uppl. Bromma: TZW produktion

22. Råcksta gård

Forsgren, Nils (1984). Råcksta gård: från Lilliecrantz till Vattenfall. Vällingby: Vattenfall

23. Hantverkare och fabriker inom svensk tobakshantering 1686-1915

Angelin, Erik (1950). Hantverkare och fabriker inom svensk tobakshantering 1686-1915. Stockholm: Nordisk Rotogravyr

24. Hässelby slott

Olsson, Birger (1988). Hässelby slott: från herresäte till nordiskt kulturcentrum. 1. uppl. Stockholm: [Komm. för Stockholmsforskning]

25. Vällingby

Sax, Ulrika (1998). Vällingby: ett levande drama. Stockholm: Stockholmia

26. Nils Månsson Mandelgren

Jacobsson, Bengt (1983). Nils Månsson Mandelgren: en resande konstnär i 1800-talets Sverige. Höganäs: Bra böcker i samarbete med Folklivsarkivet i Lund

27. En värld att bevara

Douglis, Carole & Lutyk, Carol Bittig (red.) (1989). En värld att bevara. Washington: National Geographic Society

28. Kungsgatan

Erséus, Johan (2011). Kungsgatan: ett sekel på Stockholms paradgata. Stockholm: Max Ström

29. Sweden: the land of today

Mead, William R. (1994). Sweden: the land of today = Sverige : ett land i tiden. [Ny utg.] Vällingby: Strömberg

30. Nationalmuseum

Strid, Gerd (red.) (2009). Nationalmuseum, Stockholm: [mästerverk ur målerisamlingen i Nationalmuseum]. Stockholm: Nationalmuseum

31. Från axet till kakan

Från axet till kakan: Jubileumsskrift : A/B Mårten Pehrsons valsqvarn, A/B Saltsjöqvarn. (1939). Stockholm: Esselte

32. Svenska Kvarntermer

Enbart i arkiv

Wadström, Roger (1986[1952]). Svenska kvarntermer 1. Omtr. Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet

33. Petum optimum

Loewe, Walter (1990). Petum optimum. Borås: Norma

34. I gyllne dosor

Loewe, Walter (1982). I gyllne dosor. Borås: Norma

35. Spånga och Järfälla sockenstämmoprotokoll, Del 1

Källberg, Sixten (red.) (1982). Spånga och Järfälla sockenstämmoprotokoll med flera handlingar D. 1 1600-1750. Stockholm: Spånga fornminnes- och hembygdsgille

36. Spånga och Järfälla sockenstämmoprotokoll, Del 2 – 3

Källberg, Sixten (red.) (1987). Spånga och Järfälla sockenstämmoprotokoll med flera handlingar. D. 2-3. Stockholm: Spånga fornminnes- och hembygdsgille

37. Svenska kvarnar

Winning, Jacob (red.) (1940). Svenska kvarnar. Hälsingborg: Svenska Yrkesförl.

38. Brommas skyltade kulturminnen

Ringstedt, Nils (2013). Brommas skyltade kulturminnen: en kulturhistorisk vägvisare. Stockholm: Instant Book
3 stycken exemplar