Årsmötet flyttas till 3 maj

På grund av risken för spridning av coronaviruset så har föreningens styrelse beslutat att skjuta på årsmötet till den 3:e maj kl 15. Vi hänvisar till myndigheternas rekommendationer samt även Sveriges Hembygdsförbunds rekommendation.

Detta är ett avsteg från föreningens stadgar som säger att årsmötet skall hållas senast 15 april, men vi anser att detta ändå är befogat på grund av det uppkomna situationen. Vi hoppas att spridningsrisken har minskat till den 3:e maj, i annat fall får vi skjuta på mötet ytterligare fram i tiden. Det är även större chans att vi kan hålla mötet utomhus när vi kommer in i maj.

Kallelse till mötet kommer att skickas ut i god tid.

Föreningens styrelse.