Årsmötet flyttat till 14 juni

Innehåll

  • Årsmötet flyttat
  • Vårens kvarndagar inställda
  • Mjöl finns för avhämtning 10 och 24 maj efter beställning
  • Höstens kvarndagar

Årsmötet flyttat

På grund av situationen med coronaviruset så blir årsmötet lite annorlunda i år. Vi har skjutit på årsmötet till 14 juni kl 15.00. Detta på rekommendationer från myndigheter samt Sveriges Hembygdsförbund. Detta är ett avsteg från föreningens stadgar, men styrelsen anser att det är nödvändigt i den rådande situationen. Mötet kommer att hållas utomhus utanför kvarnen. Motioner till mötet kan lämnas via post eller e-post senast 2 veckor innan mötet. Röstning kommer att kunna ske via ombud.

Förslag på val till styrelsen:

  • Ordförande: Björn Mellström
  • Ledamöter: Sten Sörstadius, Elisabet Lindqvist, Stig Eriksson, Peter Olofson.
  • Suppleanter: Sten Frödin, Bo Östlund.
  • Revisor: Lars Borg, revisorssuppleant: vakant.
  • Valberedning: vakant.

Ekonomirapport, revisorns berättelse samt verksamhetsberättelse bifogas denna kallelse.

Kaffe serveras efter mötet.

Vårens kvarndagar inställda

På grund av coronaviruset så ställer vi även in vårens kvarndagar. Det är naturligtvis tråkigt, men hälsan måste komma först.

Mjöl för avhämtning

Istället för kvarndagar så kan du beställa mjöl för avhämtning 10 maj eller 24 maj kl 12-16. Kvarnen kommer inte vara igång dessa dagar och det kommer inte heller att finnas någon kaffeservering.

Beställning av mjöl kan göras via e-post, info@kvarnvikensmuseum.se , senast 5 maj eller 19 maj. Det kommer att finnas vetemjöl, grahamsmjöl, rågmjöl och vetekli för beställning.

Höstens kvarndagar

Höstens tre kvarndagar: söndag 30 augusti, söndag 13 september och söndag 27 september. Öppet hus kl. 11-16

Malning och försäljning av ekologiskt mjöl, kaffeservering

Välkomna!