Byte av lager till kvarnstenen

Nu under vintern håller vi på med att byta lagret till axeln för kvarnstenen. Det är alltså det lager som håller kvarnstenen som väger ca 900 kg och roterar med ca 160 varv i minuten. Lagret är tillverkat av trä, pockenholz som är världens hårdaste träslag. Det innehåller också feta hartser som gör träslaget lämpligt just som lager, där det är svårt att komma åt att smörja. Lagret är av 6 delar som sitter i 3 grupper runt axeln i ett lagerfäste och justeras med hjälp av träkilar. Det gamla lagret hade blivit slitet och behövde bytas. När lagret är färdigt måste även kvarnstenen balanseras, vilket man gör med hjälp av blyvikter.

Gott Nytt År!

Gott Nytt År från Kvarnviken!

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2018. I år har vi inte skickat ut några inbetalningskort för Plusgirot, eftersom det är väldigt få som använder dem. Detta för att inte slösa på papper för miljöns skull. Så sätt in medlemsavgiften för 2018 på Plusgirokonto 487 18 35-7. Avgiften är 120:- för enskild medlem och 150:- för en familj. Ange namn, adress och eventuell e-postadress. Om vi får in tillräckligt många e-postadresser så kan vi börja skicka ut information via e-post, lite oftare än med vår tidning. För nya medlemmar som betalat sin första medlemsavgift efter 1 september 2017 så gäller den avgiften även för 2018.

Bilden är inte tagen nu, utan är från november 2016.

Provkörning av vattenturbinen.

Lördagen den 4 november så provkörde vi kvarnens vattenturbin efter 5 år av renovering. Senast vi körde med turbinen var i september 2012. Sedan demonterade vi turbinen för renovering. Arbetet har bekostats med ett bidrag för arbetslivsmuseer från Riksantikvarieämbetet. Själva renoveringen var egentligen klar redan i våras, men på grund av en ovanligt torr sommar så har det inte funnits tillräckligt med vatten i sjön förrän nu. Provkörningen gick bra, turbinen gick som den skulle. Ett par mindre läckage av vatten behöver tätas, ett lager gick varmt och måste justeras och drivremmen behöver spännas innan nästa turbinkörning.

När vi kommer att köra turbinen nästa gång vet vi inte än, det bero på hur mycket vatten det finns i sjön.

Se fler filmer om kvarnen på vår youtube kanal.

Malning i kvarnen

Nu i augusti kommer vi att mala mjöl till Gysinge Färgfabrik och till Upplandskubbens vänner. Bilden visar en storsäck med ca 900 kg råg, som vi har rensat under helgen. Rågen ska nu malas och siktas och sedan levereras till färgfabriken. Vi kommer också att mala vetemjöl och rågmjöl som ska bli upplandskubbar.

Glöm inte våra kvarndagar 10:e och 24:e september. Öppet hus kl 11-16. Som vanligt så har vi försäljning av nymalet ekologiskt mjöl och kaffeservering i kvarnkammaren.