Program för 2019

Vintern går mot i slut och det är dags för aktiviteter i Kvarnvikens kvarn. Följande dagar är planerade för 2019.

Ur arkiven – Berggrens handelsträdgård

I 2002 års decembernumer av vårt medlemsblad Hembygsnytt fanns en artikel författad av Lars Berggren. I denna berättade Lars om hur hand farfar anlade en handelsträdgård i Hässelby. Jag har lagt in länkningar i texten. 

Nästa station Kvarnviken

Under andra halvan av 1800-talet började det byggas vad vi idag kallar kollektivtrafik runt Stockholm. På land anlades järnvägslinjer. I Stockholms skärgård, som sträcker sig från Arboga i väster till Sandhamn i öster, etablerades ett allt mer finmaskigt nät av ångbåtslinjer.

Malning och siktning

I vår serie om kvarnteknik i Kvarnvikens kvarn har turen kommit malning och siktning. I den första delen berättade vi om rensning av säden.

Ur arkiven – Åke Blomberg bilder

Vid några tillfällen åren 1948 och 1950 promenerade Åke Blomberg i landsbygden kring Kvarnviken. Han tog bilder av gårdarna Råcksta, Vällingby, Grimsta och Nälsta. Han fotograferade torp och en kvarn. Och han fotograferade åker och äng.

Ur arkiven – Kerstin Järnvik minns Kvarnviken 1927

Föreningen som sköter om Museet Kvarnvikens kvarn & Såg har haft besöksdagar sedan 1980-talet. En del av alla som besökt oss har haft egna minnen av kvarnen. I september 1990 hände många saker. Svenska Dagbladet skrev om kvarnen, TV-aktuellt filmade ett inslag och föreningen hade kvarndag (öppet hus).