blogg

Slamsugning under turbinen

Idag har vi rensat utloppet från turbinen med hjälp av en slamsugningsbil. Det är sand och små stenar som följer med vattnet från dammen och stannar under golvet i källaren. Till slut blir det så mycket att det hindrar vattenflödet. Men nu är det rensat så vattnet har fritt flöde från turbinen igen. Nästa steg blir nu att montera tillbaka turbinen i turbinhuset.

God Jul från Kvarnviken

God jul önskar vi från Kvarnvikens Kvarn. Det kanske inte märks så mycket, men det arbetas i kvarnen även på vintern. Det är nästan alltid något underhållsjobb som pågår. Just nu håller vi på med att byta siktdukar i sikten. De gamla dukarna var från 90-talet och var ganska slitna, med flera små hål som vi försökt laga. De nya dukarna är precis lika som de gamla med samma grovlek. Hålen i dukarna är 170 my stora, alltså 0,17 mm. Materialet i moderna siktdukar är nylon. Jobbet tar ganska lång tid, bl.a. för att dukarna sitter fast i träramar med flera tusen små spikar. Dessa måste dras ur och sedan ska de nya dukarna sättas fast med lika många nya små spikar. Även de elevatorer som transporterar spannmålen till rensverket behöver lite översyn i vinter. Elevatorer är remmar med plåtskopor som roterar inne i två trätrummor och transporterar spannmålen upp från källaren till vinden. Det är just remmarna som börjar bli slitna och behöver bytas. Sedan är turbinen klar för montering i turbinhuset. Det är en hel del jobb med det också, bl. a. ska vattnets utlopp under turbinen rensas från sand som har följt med vattnet under årens lopp. Det är alltså en hel del jobb som utförs i kvarnen även på vintrarna.

Kvarndagar

005

Besök någon av våra kvarndagar. I maj har vi öppet hus söndag 15 maj och söndag 29 maj, öppet kl 11-16. Vi kommer att mala mjöl av kravmärkt spannmål. Det kommer att finnas vetemjöl, grahamsmjöl och rågmjöl till försäljning. Kaféet kommer att vara öppet där det serveras bl.a. kaffe och upplandskubb. Gratis inträde.

Vi kommer även ha öppet 11 september och 25 september.

Mjöl till Gysinge Färgfabrik

003

Vi har nu 700 kg siktat rågmjöl klart för leverans till Gysinge Färgfabrik, av en beställning på totalt 2400 kg i år. De använder mjölet i sin färgtillverkning och enligt deras gamla recept på färg så ska mjölet vara stenmalet. Kvarnviken är en av få kvarnar idag som fortfarande kan stenmala mjöl i de här mängderna. Mjölet används i slamfärg och linoljefärg.

Bilden visar den decimalvåg som vi använder för att väga upp 25-kilossäckar. Vet inte säkert hur gammal vågen är, men den kan vara lika gammal som kvarnen.

Spannmål från Hånsta Östergärde

IMG_0113

Det vete och råg som vi mal i kvarnen nu för tiden kommer från gården Hånsta Östergärde, som ligger i Vattholma strax norr om Uppsala. Gården drivs av Kjell och Ylwa Sjelin och är en ekologisk gård. Spannmålen som vi får från gården är kravmärkt. Här odlas många olika grödor, förutom de vanliga fyra sädesslagen vete, råg, korn och havre, även t.ex. solrosor, åkerbönor och ärtor. Gården har en mindre åkermarksbaserad djurhållning med utegrisar, värphöns, dikor och får. Djuren får gå ute hela året med hus som väderskydd. Dessa hus är flyttbara för att på ett enkelt sätt kunna flytta djuren till ett nytt bete med jämna mellanrum. Gården är på 160 hektar åkermark varav 130 är arrendemark, samt 10 hektar bete och 57 hektar skog.

Bilden visar tröskning av vete sommaren 2014.

Kvarnstenar

IMG_7565

Under sommaren 2014 så var det dags att fördjupa räfflorna i det stenpar som vi använder för att mala i kvarnen. Detta måste göras på kvarnstenar efter en tids användning eftersom stenarna slits och räfflorna därmed blir för grunda. Senast det gjordes på dessa stenar var för minst 25 år sedan, så det görs inte så ofta. Om man mal dagligen på stenarna så görs detta 1-2 gånger om året. På bilden syns till vänster den slägga som förr användes för att hacka räfflor och till höger den slipmaskin som nu användes.

Räfflorna har flera funktioner; de hjälper till att mata ut malgodset från stenens centrum ut mot ytterkanten, de minskar friktionen mellan stenarna och de hjälper till att kyla stenarna som annars blir väldigt varma.

Ett stenpar består av två stenar, den undre stenen som ligger still kallas liggare och den övre stenen som roterar kallas löpare. Säden matas ner i ett hål i centrum på löparen, säden mals sedan mellan stenarna och kommer ut som mjöl i ytterkanten av stenarna. De stenar vi använder i Kvarnviken är gjutna av en cementblandning, de är alltså inte huggna av natursten. Löparen väger ca 900 kg och lyft av lätt av en person med hjälp av den lyftsax som hör till stenparet. Löparen roterar med ca 150 varv per minut vid malning.

Björn Mellström

Kvarnens dieselmotor

IMG_6839

Kvarnvikens kvarn har alltid haft reservkraft, eftersom vattnet i Kvarnsjön inte räcker till för att driva den stora kvarnen året om. Nu för tiden använder vi en dieselmotor, en Bolinder Munktell 1053, tillverkad 1955 i Eskilstuna. Det är egentligen en traktor, en BM 35, som står fast monterad i maskinrummet. Den har funnits i kvarnen sedan 1990-talet.

I början av 2014 var det dags att renovera motorn. Den hade då gått många timmar och drog mycket olja. Det visade sig att 2 av de 3 kolvarna var sönderbrända och kolvringarna var trasiga. Det är otroligt att motorn ändå gick på slutet. Motorn helrenoverades med nya lager, nya cylinderfoder, nya kolvar och kolvringar, renoverat topplock, renoverad insprutningspump och renoverade spridare. Motorn provkördes i början av mars 2014. Den går nu väldigt bra och drar nästan ingen olja. Den är nu i nästan nyskick och kommer att kunna driva kvarnen i många år framåt.

Det är ett bra betyg för motormodellen att det fortfarande finns reservdelar att köpa till en motor som är 60 år gammal. Det tyder på att det finns många exemplar kvar av motorn som fortfarande används.