blogg

Malning i kvarnen

Nu i augusti kommer vi att mala mjöl till Gysinge Färgfabrik och till Upplandskubbens vänner. Bilden visar en storsäck med ca 900 kg råg, som vi har rensat under helgen. Rågen ska nu malas och siktas och sedan levereras till färgfabriken. Vi kommer också att mala vetemjöl och rågmjöl som ska bli upplandskubbar.

Glöm inte våra kvarndagar 10:e och 24:e september. Öppet hus kl 11-16. Som vanligt så har vi försäljning av nymalet ekologiskt mjöl och kaffeservering i kvarnkammaren.

Slamsugning under turbinen

Idag har vi rensat utloppet från turbinen med hjälp av en slamsugningsbil. Det är sand och små stenar som följer med vattnet från dammen och stannar under golvet i källaren. Till slut blir det så mycket att det hindrar vattenflödet. Men nu är det rensat så vattnet har fritt flöde från turbinen igen. Nästa steg blir nu att montera tillbaka turbinen i turbinhuset.

God Jul från Kvarnviken

God jul önskar vi från Kvarnvikens Kvarn. Det kanske inte märks så mycket, men det arbetas i kvarnen även på vintern. Det är nästan alltid något underhållsjobb som pågår. Just nu håller vi på med att byta siktdukar i sikten. De gamla dukarna var från 90-talet och var ganska slitna, med flera små hål som vi försökt laga. De nya dukarna är precis lika som de gamla med samma grovlek. Hålen i dukarna är 170 my stora, alltså 0,17 mm. Materialet i moderna siktdukar är nylon. Jobbet tar ganska lång tid, bl.a. för att dukarna sitter fast i träramar med flera tusen små spikar. Dessa måste dras ur och sedan ska de nya dukarna sättas fast med lika många nya små spikar. Även de elevatorer som transporterar spannmålen till rensverket behöver lite översyn i vinter. Elevatorer är remmar med plåtskopor som roterar inne i två trätrummor och transporterar spannmålen upp från källaren till vinden. Det är just remmarna som börjar bli slitna och behöver bytas. Sedan är turbinen klar för montering i turbinhuset. Det är en hel del jobb med det också, bl. a. ska vattnets utlopp under turbinen rensas från sand som har följt med vattnet under årens lopp. Det är alltså en hel del jobb som utförs i kvarnen även på vintrarna.