Föremål – Assuransspruta

Assuransspruta

Assuransspruta (brandspruta).

Namn: Brandspruta, assuransspruta. Placerad i en utställning i spannmålsmagasinet.

Tillverkare:

Historik: Omnämnd i brandförsäkring 1916. Förmodligen krävde försäkringsbolaget att sådan här fanns.

Identifikationsnummer: