föreningen

Museet Kvarnvikens Kvarn & Såg


1984 bildades föreningen som då hette Vällingby Hembygdsgille och det huvudsakliga syftet har varit att återställa och bevara Kvarrnvikens kvarn. Under de första åren ägnades all tid vid kvarnen åt att städa alla utrymmena i byggnaderna. Målet var att kunna sätta kvarnen i drift så en grundlig undersökning av kvarnen och dess utrustning gjordes.

Rören nedanför turbinen slamsögs rena så att vatten utan hinder kunde rinna ner till Mälaren och bäcken från kvarnen rensades från sly. Under denna tid lagades också många av kvarnens maskiner. De togs isär, rengjordes, smordes upp och många mindre trälagningar gjordes. Alla dessa arbeten utfördes av frivillig arbetskraft.

Vattenfall bidrog till upprustningen av turbinen och 1989 kördes den för första gången. Sedan dess har årliga kvarndagar anordnats då kvarnen haft öppet hus för allmänheten. Vid dessa tillfällen har förenings medlemmar guidat besökare och berättat och visat hur mjölnarhantverket bedrevs då seklet var ungt.

I juni 1999 gjorde föreningen en formell ansökan om att förklara kvarnen som byggnadsminne till Länsstyrelsen.

Kvarnvikens kvarn blev sedan byggnadsminnesförklarad den 3 maj 2000.

Det har sedan dess anslagits medel för restaurering och bevarande av kvarnen. Dessa arbeten har planerats och utförts i samverkan mellan föreningen, Stockholms Stad och Länsstyrelsen i enlighet med de befintliga föreskrifterna för byggnadsminnen. Kvarnvikens kvarn är ett av 160 byggnadsminnen i Stockholms län.

Föreningens logotyp är en stiliserad bild av sågens spånelevator. Efter renovering av sågen blev det våren 2003 åter möjligt att såga upp virke i kvarnens stora cirkelsåg. Sågbyggnaden hade då genomgått en totalrenovering där både tak, golv och sågbänk har renoverats.

Vid årsmötet 2007 beslutades att föreningens namn byts till Museet Kvarnvikens Kvarn & Såg för att tydliggöra vad vi sysslar med.

Föreningen har på senare år fått bidrag, mest från Riksantikvarieämbetet, för fortsatta renoveringar av kvarnen och övriga hus. Även fastighetsägaren Stadsholmen har utfört diverse jobb, bl. a. renovering av taken på magasinet och bostadshuset.

Referenser

En del av texten är referat från den kulturhistoriska dokumentation som sammanställdes 2003 av Lisa Dikman och Maria Thomé.