God Jul från Kvarnviken

God jul önskar vi från Kvarnvikens Kvarn. Det kanske inte märks så mycket, men det arbetas i kvarnen även på vintern. Det är nästan alltid något underhållsjobb som pågår. Just nu håller vi på med att byta siktdukar i sikten. De gamla dukarna var från 90-talet och var ganska slitna, med flera små hål som vi försökt laga. De nya dukarna är precis lika som de gamla med samma grovlek. Hålen i dukarna är 170 my stora, alltså 0,17 mm. Materialet i moderna siktdukar är nylon. Jobbet tar ganska lång tid, bl.a. för att dukarna sitter fast i träramar med flera tusen små spikar. Dessa måste dras ur och sedan ska de nya dukarna sättas fast med lika många nya små spikar. Även de elevatorer som transporterar spannmålen till rensverket behöver lite översyn i vinter. Elevatorer är remmar med plåtskopor som roterar inne i två trätrummor och transporterar spannmålen upp från källaren till vinden. Det är just remmarna som börjar bli slitna och behöver bytas. Sedan är turbinen klar för montering i turbinhuset. Det är en hel del jobb med det också, bl. a. ska vattnets utlopp under turbinen rensas från sand som har följt med vattnet under årens lopp. Det är alltså en hel del jobb som utförs i kvarnen även på vintrarna.