Historiska kartor

Historiska kartor

Råcksta 1690. Karta ur Lantmäteriets historiska kartarkiv.
Råcksta 1707. Karta ur Lantmäteriets historiska kartarkiv.
Karta Vällingby Bromma 1861 (ursnitt). CC-BY Topografiska corpsen, blad 2
Råcksta 1874. Karta ur Lantmäteriets historiska kartarkiv
1917 års karta över Stockholm med omgivningar (ursnitt). CC-BY Hedlund, G, Gillberg, Axel (1859-1928)