Landsbygden kring Kvarnviken

Häradsekonomisk karta ur Lantmäteriets historiska kartarkiv, 1901-1906. Några av nedan foton inlagda.

Vid några tillfällen åren 1948 och 1950 promenerade Åke Blomberg i landsbygden kring Kvarnviken. Han tog bilder av gårdarna Råcksta, Vällingby, Grimsta och Nälsta. Han fotograferade torp och en kvarn. Och han fotograferade åker och äng.

Idag har staden tagit över, och det mesta av landskapet är borta. Med ett undantag. Kvar finns Kvarnvikens kvarn nästan som det såg ut på 1940-talet. Vägen som tidigare inte var mer än en bred skogsstig har fått asfalt. Och djuren som en gång betade i området är borta. Men annars är området sig likt, kvarnen är i drift, likaså är sågen.

Åke Blomberg har haft vänligen att donera dessa bilder till Museet Kvarnvikens kvarn & Såg.

Sågen vid kvarnen i Kvarnviken. 26 mars 1948, klockan 11:50.

Råcksta gård, baksidan av gården. I den runda byggnaden fanns tidigare finare vagnar. Senare användes den som fårstall.

 

Troligen sista skörden vid Vällingby gård.

 

Statarstuga nordost om Råcksta. 11 januari 1948 klockan 12:30.

Föreningen som idag har hand om Museet Kvarnvikens kvarn & Såg bildades på 1980-talet. Bland föreningens tidiga medlemmar fanns många med personliga minnen av trakten. I en kommentar till bilden ovan står följande. ”Smedjan vid Råcksta gård. Smedjan var i nedre botten där det också fanns en slöjdsal. Silverberg bodde på närmaste sidan. Mårtensson var smed före Bergwall och Eriksson kom efter.”

Torpet Oljeberget. 26 mars 1948.
Råcksta ladugård. 26 mars 1948 klockan 11:10.

På slutet av 1930-talet drogs Bergslagsvägen rakt genom ladugården.

Stallet till Råcksta. 26 mars 1948.
Råcksta träsk med Grimsta gård i bakgrunden. 27 mars 1948.
Vägen sydväst om Kvarnvikens kvarn. 27 mars 1948
Vägen Kvarnviken – Kanaan. 27 mars 1948
Vällingby gård. 28 mars 1948 klockan 12:20.
Väster om Beckomberga gård. 6 augusti 1950.
Nälsta gård. 6 augusti 1950.
Vällingby skolhus. 6 augusti 1950 klockan 11:00
Torklada öster om Vällingby gård. 6 augusti 1950 klockan 11:00.

I föreningens noteringar till bilden ovan står att det är Bertils torklada. Vidare att torkladan var belägen 600 meter ost-nordost om Vällingby och den kallades hjälmlada.

Råcksta stall. 6 augusti 1950.
Torklada norr om Vällingby gård. 29 juli 1950.
Torklada nordväst om Vällingby gård. 20 augusti 1950.
Sista skörden på Vällingby ägor. 20 augusti 1950.

I föreningens noteringar står följande. ”Ekbacke mot Råcksta. Där växter blå- och vitsippor. Det var förbjudet att plocka blåsippor, men det gjorde man ändå, men bara lite.”

Vägen Råcksta gård – Vällingby gård. 20 augusti 1950.
Vällingby gård. 20 augusti 1950.
Vägen mellan Vällingby gård och Råcksta gård. 20 augusti 1950.
Stuga 10 m väster om Råcksta. 20 augusti 1950.

Denna stuga var bostad för rättaren på Råcksta. Idag ligger här Råcksta T-station. I föreningens noteringar står att ”där bodde först Bo Berglund sedan Johansson”.

Vagnslider och ladugård på Råcksta gård. 10 augusti 1950 klockan 14:00.

I föreningens anteckningar står att ”bostaden i fonden var ”kogubbens” eller första man i ladugården.” Med dagens språkbruk antar jag att vi skulle sagt att ”villan var reserverad för arbetsledaren för djurskötseln.”

Vägen Vällingby till Råcksta, tagen 750 meter från Råcksta gård. 20 augusti 1950.
Vägen mellan Vällingby och Beckomberga. 20 augusti 1950.