Lokomobil

Lokomobil

Tillverkare: Munktell

Placering: Fanns i maskinrummet, numera borttagen.

Tillverkad år: 1883

Funktion: Reservkraft.

Ur Priskurant från Munktell Mekaniska Verkstad, Eskilstuna 1876.

Det fanns från början en ångmaskin kallad lokomobil på 13 hästkrafter enligt brandförsäkringsbrevet från 1883.

I maj 1883 levererade Munktell en 6 hästars lokomobil av typen Express till Knut Ljunglöf och Kvarnviken (nummer 700 i bild nedan). Förmodligen var också den på 13 hästkrafter en Munktell inköpt av Bolinders som en del i leveransen av drivverket. I så fall var det förmodligen en modell G.

Ur Munktells leveransförteckning. Foto: Kvarnvikens Kvarn & såg, 2019, CC BY-NC-SA.

Dessa (eller en nyare ångmaskin) ersattes 1916 enligt detta års brandförsäkring, förmodligen av en tändkulemotor, som i sin tur ersattes av en elmotor 1942.

Munktell lokomobil. Foto: Kvarnvikens Kvarn & såg, 2019, CC BY-NC-SA.