medlemsinfo

Välkommen att gå med i föreningen och hjälpa till att stödja vår verksamhet. Enklast sker detta genom att betala in årsavgiften 150 kr (200 kr för familj) på vårt pg-konto 487 18 35-7. Var noga med att ange namn och adress samt e-postadress. För nya medlemmar som betalar sin första medlemsavgift efter 1 september gäller första avgiften även för året därpå.

Styrelsen 2018

Björn Mellström Ordförande bjorn@kvarnvikensmuseum.se
Stig Eriksson Ledamot
Peter Olofsson Ledamot
 Sten Sörstadius Ledamot
Vakant Ledamot
Sten Frödin Suppleant
Bo Östlund Suppleant
 Vakant  Suppleant

Postadress/telefon

Museet Kvarnvikens Kvarn & Såg
c/o Mellström
Box 3014
161 03 Bromma

info@kvarnvikensmuseum.se

IT frågor

Jan-Erik Sebestyén