Pågående och planerade projekt

Nya dukar till siktarna.
Renovering av rensmaskiner.

Museet Kvarnvikens Kvarn & Såg hålls igång av volontärer. Under åren har vi tillsammans genomfört ett stort antal projekt vilket satt kvarnen och sågen i funktion efter flera årtionden av törnrosasömn.

Vi i föreningen är helt beroende av engagerade medlemmar och andra volontärer för våra projekt. Vill du bidra? Kontakta bjorn@kvarnvikensmuseum.se.

Pågående projekt

Vävning av trasmattor. Kontakta elisabet@kvarnvikensmuseum.se.

Översättning av skyltar till engelska. Kontakta jan-erik@kvarnvikensmuseum.se.

Renovering av Eureka borstmaskin och förkrossvalsstol. Kontakta bjorn@kvarnvikensmuseum.se.

Iordningställa ett av eldningsrummen i torkrian. Kontakta bjorn@kvarnvikensmuseum.se.

Renovering av kraftöverföringen från ångmaskinen. Denna kraftöverföring kommer i framtiden att användas för en elmotor. Kontakta bjorn@kvarnvikensmuseum.se.

Eldningsrum

Färdiga projekt

2020

Ny branddörr till maskinhallen. Klart våren 2020.

Mal ditt eget mjöl! Vi kommer att låta besökare prova på att rens säd, mala på en handkvarn och sikta mjölet. Klart maj 2020.

Utställning om hur kvarnen fungerar, Qvarnteknik. Klart maj 2020.

Byte av dukar på siktarna. Klart mars 2020.

2019

Ny utställning i magasinet (museet), Tidsresan, klar våren 2019.

Iordningställande av föreningens arkiv, klart våren 2019.

Söka och sammanställa information om kvarnens historia. Inventera maskiner och utrustning. Dokumentera på hemsidan. Klart våren 2019.

2018

Byte av lagret till axeln för kvarnstenen, klart våren 2018.

Byte av elcentral, klart våren 2018.

Byte av remmar i elevatorerna till rensverket, klart sommaren 2018.

2017

Renovering av elevatorn till centrifugalsikten, klart våren 2017.

Renovering av vattenturbinen. Klart våren 2017. Provkörning hösten 2017.

Förbättring av säkerheten i kvarnen. Arbetet pågår med att förbättra t.ex. remskydd.

Byte av siktdukar i centrifugalsikten, klart våren 2017.