Pågående och planerade projekt

Eldningsrum

Museet Kvarnvikens Kvarn & Såg hålls igång av volontärer. Under åren har vi tillsammans genomfört ett stort antal projekt vilket satt kvarnen och sågen i funktion efter flera årtionden av törnrosasömn.

Vi i föreningen är helt beroende av engagerade medlemmar och andra volontärer för våra projekt. Vill du bidra? Kontakta bjorn@kvarnvikensmuseum.se.

Pågående projekt

Översättning av skyltar till engelska. Kontakta jan-erik@kvarnvikensmuseum.se.

Byte av remmar i elevatorer. Kontakta bjorn@kvarnvikensmuseum.se.

Iordningställa ett av eldningsrummen i torkrian. Kontakta bjorn@kvarnvikensmuseum.se.

Renovering av kraftöverföringen från ångmaskinen. Denna kraftöverföring kommer i framtiden att användas för en elmotor. Kontakta bjorn@kvarnvikensmuseum.se.

Färdiga projekt

Byte av siktdukar i centrifugalsikten, klart våren 2017.

Renovering av elevatorn till centrifugalsikten, klart våren 2017.

Renovering av vattenturbinen. Klart våren 2017. Provkörning hösten 2017.

Byte av lagret till axeln för kvarnstenen, klart våren 2018.

Förbättring av säkerheten i kvarnen. Arbetet pågår med att förbättra t.ex. remskydd.

Byte av elcentral, klart våren 2018.

Byte av remmar i elevatorerna till rensverket, klart sommaren 2018.

Ny utställning i magasinet (museet), Tidsresan, klar våren 2019.

Iordningställande av föreningens arkiv, klart våren 2019.

Söka och sammanställa information om kvarnens historia. Inventera maskiner och utrustning. Dokumentera på hemsidan. Klart våren 2019.