Ur arkiven – Berggrens handelsträdgård

I 2002 års decembernumer av vårt medlemsblad Hembygsnytt fanns en artikel författad av Lars Berggren. I denna berättade Lars om hur hand farfar anlade en handelsträdgård i Hässelby. Jag har lagt in länkningar i texten.