Utrustning i kvarnen – mellanlager av rensad säd

Mellanlagring av rensad säd.

Mellanlager

Placering: På vindsvåningen.

Funktion: Mellanlagring av rensad säd i väntan på malning.

Från magasinet gick det att mata säden via transportören och in i kvarnen. Tranportören mynnar på mellanvåningen, där en skopelevator lyfter säden till vindsvåningen. En skruv matar sedan säden bort till rensmaskinen. Säden går ner till rensmaskinen på mellanvåningen, sedan till triören i källaren. Skopelevator nummer två lyfter den rensade säden upp till vindsvåningen där den rensas ytterligare en gång. Säden går åter ner till mellanvåningen där den krossas i valsstolen. Slutligen lyfts den krossade säden med en tredje skopelevator tillbaka till vindsvåningen.

Resultatet är säd som är fri från smuts, ogräsfrön och andra främmande ämnen. På 1880-talet var detta en helt ny möjlighet som inte funnits tidigare. Detta ger ett mjöl med hög kvalitet.

Maskinerna i rensflödet, rensar säden snabbare än vad det går att mala. Den rensade säden fylldes på säckar i väntan på malning.

Underhåll och skötsel

Mellanlagret används idag som handelsbod för avsalu av nymalet mjöl.