Utrustningen i kvarnen – Ångmaskin

Ångmaskin

Tillverkare: Förmodligen tillverkad av Munktells i Eskilstuna.

Placering: Maskinrummet

Tillverkad år: 1922 för Djurgårdsvarvet i Stockholm.

Inköpt år: Inköpt av föreningen 1994. Den var en i en serie maskiner som var avsedda att sitta i ångbåtar (vid namn Mälaren, följt av ett nummer) som trafikerade Stockholms vatten. Just den här maskinen var en reservmaskin som låg isärplockad i ett förråd.

Funktion: Reservkraft.

Foto på lokomobil av André Karwath aka Aka [CC BY-SA 2.5], from Wikimedia Commons
Det fanns från början en ångmaskin kallad lokomobil på 13 hästkrafter enligt brandförsäkringsbrevet från 1883. Denna (eller en nyare ångmaskin) ersattes 1916 enligt detta års brandförsäkring, förmodligen av en tändkulemotor, som i sin tur ersattes av en elmotor 1942.

Ångpannan är för liten och i dåligt skick och kan inte riskfritt användas. Ångmaskinen däremot, fungerar perfekt. Den är dock 50 år nya än den ursprungliga.

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsättning 2003. Föreningen vill investera i en ny ångpanna framöver så att ångkraft kan användas som reservkraft.

Kommentar Dikman & Thomé 2003. Varken ångmaskinen eller ångpannan är ursprunglig även om man tidigare har använt en mobil ångmaskin som reservkraft. Det är därför inte nödvändigt att införskaffa en ny ångpanna ur bevarandesynpunkt eller ur en pedagogisk synvinkel.

Genomförda åtgärder.

Referens

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.

Foto på lokomobil av André Karwath aka Aka [CC BY-SA 2.5], from Wikimedia Commons