Utrustningen i kvarnen – Grynverk

Grynverk

Tillverkare: Näfveqvarns Bruk.  Näfvekvarns styckebruk var aktivt från 1623 till 2010.

Placering: På mellanvåningen

Inköpt år: Okänt. Den fanns inte i kvarnen ursprungligen. Den finns upptagen i Näfveqvarns produktkatalog från år 1894. Finns upptagen 1916.

Tillverkare: Näfveqvarns Bruk.

Funktion: I grynverket/grynkvarnen klipps det skalade kornet av istället för att malas sönder. Vid framställning av korngryn (ett tillplattat kom), har skalet först nötts av i ”nöten” och fördes sedan vidare ner till grynverket. Möjligen har man varit tvungen att hetta upp kornet för att sedan pressa ihop det i grynverket.

Maskinernas skick

Grynverket saknar ett par lådor för uppsamling av de finare delarna av kornkrosset.

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsättning 2003. Föreningen prioriterar inte att sätta maskinen i körbart skick men att underhåller den. Grynverket har fått en ny drivrem och lagren smörjs regelbundet.

Kommentar Dikman & Thomé 2003. Det är ingen prioritet att sätta dem i körbart skick.

Genomförda åtgärder.

Referens

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.