Utrustningen i kvarnen – Klämvalsstolen

Klämvalsstolen

Tillverkare: K.H. Kühne & C.O., Löbtau, Dresden.

Inköpt år: 1882

Placering: På mellanvåningen

Funktion: Förmalning av råg och att klämma vete.

Tillverkare: K.H. Kühne & C.O., Löbtau, Dresden.

Vid förmalning av råg, före första skråningen, när man skiljer skal och kärna åt, har det visat sig fördelaktigt att använda en klämvalsstol. Genom att den plattar till rågkornet, underlättas skråningsarbetet och det blir mera lättmalet. Kornets skal sprängs och grova skaldelar och smuts kan enkelt tas bort.

I Kvarnvikens kvarn användes klämvalsstolen endast till att klämma vetet, innan man malde det, man plattade till det så att det blev mera lättmalet.  Det gäller att snabbt få bort skalet och komma åt frövitan.

Maskinens skick

Så långt vi kan avgöra är den i relativt gott skick och verkar inte sakna några delar.

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsättning 2003. Det finns för närvarande inga planer på att sätta den i körbart skick.

Kommentar Dikman & Thomé 2003. Det är inte nödvändigt att sätta klämvalsstolen i körbart skick för att förstå dess funktion.

Genomförda åtgärder. –

Referens

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.