Utrustningen i kvarnen – Såg

Såg

Uppförd år: Troligen någon gång mellan 1883 och 1887. Nämns inte i brandförsäkringsbrevet 1883, men finns på en karta som uppdaterats 1887.

Funktion: Sågning av timmer.

Vid kvarnbyggnadens västra gavel leder en ramp upp till vindsvåningen. Under rampen är en· träbyggnad som inrymmer sågen placerad. Sågbyggnaden har röd slamfärgad stående locklistpanel och svartmålat pulpettak av galvaniserad sinuskorrugerad plåt. Sågen drivs av samma kraftkälla som driver kvarnen.

Norr ut från sågbyggnaden löper ett transportband som vänder i en takförsedd ställning. Transportanordningen användes för att transportera ut sågspån från sågen.

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsättning 2003.

Kommentar Dikman & Thomé 2003.

Genomförda åtgärder.

Referens

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.